Toleranser och Du!

Titta på följande bild.

Picture1

Verkar det förvirrande? Det är du inte ensam om att tycka.

Toleranser är en nödvändighet idag, då noggrannheten och serierna på produkter ökar. SolidWorks har länge haft möjlighet att sätta toleranser på ritningar, och sedan en tid tillbaka även på modeller.

Vad är det då för skillnad på tolerans och tolerans? Om vi börjar med den vanligaste toleranssättningen, numeriska toleranser.

Picture2

Detta innebär att vi talar om hur noggrant vi vill att modellen tillverkas. Detta ger oss information på varje mått, men get oss ingen information om hur olika mått och delar av modellen samverkar till ett totalt resultat. Detta kan innebära att vi får onödigt långa toleranskedjor och orimligt tajta toleranser, vilket leder till hög kassationsgrad och dyra produkter. (potentiellt också dåliga relationer till våra vänner på produktionssidan)Därför har man infört form och lägestoleranser. Detta är samma bit, toleranssatt med form och läge.

Picture3

Detta innebär betydligt mycket mer information till både produktions och mätpersonal. Form och lägestoleranser ger inte bara information om hur något tillverkas, men också hur komponentens olika mått samspelar för att få ett totalt bättre resultat.

Ta ett enkelt hål som exempel:

Picture4
Hade vi måttsatt positionen på hålet med en plus-minus tolerans på 0.2 mm, så hade toleransspannet varit den gröna fyrkanten. Med en positionsriktighet på 0.28 mm, med avseende på ytorna B och C, så får vi en toleranszon som motsvarar cirkeln. Detta har nu givit oss  en bonus på toleransen. Inte nog med detta, om vi tittar 2 bilder upp, så ser vi att det hålets symboler har ett M i en cirkel. Detta kallas MMC, Max Material Condition. Det innebär att toleransen gäller när hålet är i sitt maxläge, i detta fall 40,25 (vi tittar fortfarande 2 bilder upp). Är hålet mindre så får vi tillgodoräkna oss detta in i hålets positionstolerans. Bonus!!

Nu är det väl så att vi inte alltid tänker funktion eller produktion när vi konstruerar detaljen. Mått som är bra för konstruktion är inte nödvändigtvis bra för produktion eller kontroll.

Därför har SolidWorks tagit fram DimXpert, ett hjälpmedel för att automatiskt skapa komplett toleranssatta modeller.

DimXpert når man genom att klicka på det lilla hårkorset ovanför trädet i SolidWorks. Nu finns optionen Auto Dimension Scheme.

Picture5

Genom att klicka på den så startar DimXpert med en feature recognition på detaljen, för att finna alla tillverkningsbara områden.

Vi måste dock hjälpa den på traven genom att ange vilka tre referenser som vi vill använda. Detta blir våra flaggor eller ”svartfötter” A, B och C.

 Picture6

Det finns 2 sätt att tänka när man sätter ut dessa. Ett är i vilken ordning dessa ytor monteras i sammanställningen. Viktigas först osv. Det andra är i vilken ordning dom tillverkas, om man bearbetar A först osv.
Efter detta kan du antingen sätta ut vissa mått manuellt eller helt enkelt be SolidWorks göra det åt dig.Picture7

SolidWorks kommer dessutom måla alla toleranssatta ytor i grönt för att berätta att allt är klart.

Glöm inte att allt du gjort fram tills nu är 100% återanvändbart på ritningen. Dessutom kan du nu låta SolidWorks göra en automatisk toleransanalys åt dig med TolAnalyst. Men detta får vi ta en annan dag.

Låt toleranserna vara med dig.
/Marcus

Annika Andersson

Annika Andersson

Annika Andersson

Latest posts by Annika Andersson (see all)

 • Patrik Bergvall

  Hej
  I följande stycke ovan… ”Hade vi måttsatt positionen på hålet med en plus-minus tolerans på 0.2 mm, så hade toleransspannet varit den gröna fyrkanten. Med en positionsriktighet på 0.28 mm, med avseende på ytorna B och C, så får vi en toleranszon som motsvarar cirkeln. Detta har nu givit oss en bonus på toleransen. Inte nog med detta, om vi tittar 2 bilder upp, så ser vi att det hålets symboler har ett M i en cirkel. Detta kallas MMC, Max Material Condition. Det innebär att toleransen gäller när hålet är i sitt maxläge, i detta fall 40,25 (vi tittar fortfarande 2 bilder upp). Är hålet mindre så får vi tillgodoräkna oss detta in i hålets positionstolerans. Bonus!!”
  … är det fel i påståendet som omfattar MMC. Mycket riktigt står MMC för Most Material Condition men det tillståndet inträffar ju när hålet har sitt minsta tillåtna mått. Då har detaljen sitt Most Material Condition. Den utskrivna toleransen gäller när hålet har sitt minsta tillåtna mått. Är hålet större än detta så får man tillgodoräkna sig detta som en bonus.

  Mvh
  Patrik